Veterantyger

För aktuellt utbud och priser se vår webshop: topntrimshop.se


Veterantyger

Bild Beskrivning Art.nr. Pris/löpmeter
Art nr: 222127 Citroen grå Citroen grå 150br 222127  
Art.nr:222136 Beigebrun 150br 222136  
Art nr:222137 bedford grå/grå Ggrå/grå 150br 222137  
Art.nr:222142 Beigebrun 150br 1x5  
Art.nr:222143 grå Grå 150br 1x4  
Art nr: 225817-8 Fiskben Fiskben 150br 225817-8 -
Art nr: 226496 grå "Fiskben" Grå Fiskben 150br Begränsad tillgång 226496  
Art.nr: 222150 brun Brun 150br 222150  
Art.Nr: 2219029 grå "dubbel fiskben" Grå dubbel fiskben 150br 2219029  
Art.Nr: 2219030 brun "dubbel fiskben" Brun dubbel fiskben 150br 2219030 :-
Art nr: 2219036 varannann fiskben, brun-beige Brun-beige 150br 2219036  
Art nr: 222152 brun Brun-beige 150br 222152  
222153 grå Grå 150br 222153  

Veterantyger med färg

Bild Beskrivning Art.nr. Pris/löpmeter
Art.nr:2219044 "stjärnor" brun Brun 150br 2219044  
2219045 "Stjärnor" röd Röd 150br 2x19045  
Art nr 2210026 Opel m fl Grå 150br 2210026  
Art.nr. 2210029. Opel m fl Beige-brun 150br 2210029  
Art.nr:226061 röd VW m fl Röd VW 150br 2x6061  
Art.nr:226062 brun-beige VW m fl Beige-brun 150br 226062  
Art.nr:226063 reseda-grün VW m fl Reseda-grön 150br 226063  
Art.nr:226064 beige VW m fl Beige 150br 226064  
Art.nr:226065 grå VW m fl Grå 150br 226065  
Art.nr:226066 mörkblå VW m fl Med.blå 150br
226066